Термопомпи с машини на Mitsubishi

За изработката на тези термопомпи се използват машини на Mitsubishi. Това дава допълнителна увереност в тяхното качество и ефективност. Разработването на индивидуално решение за вас започва с изчисление на топлинните загуби на вашето жилище или офис. Резултатите служат за правилното определяне на необходима мощност и избор на оптимална машина.

В таблицата са цените на термопомпи според отдадената мощност.

Отдадена мощност Цена, без ДДС
3.5 kW 2,700 лв
5 kW 3,700 лв
7 kW 4,800 лв
10 kW 6,500 лв
12 kW 7,000 лв
14 kW 7,500 лв
20 kW 9,200 лв

Термопомпа с машина на Daikin

За изработката на тези термопомпи се използват машини на Daikin. Това е допълнителна гаранция за тяхната ефективност и качество. Отправната точка за разработването на индивидуално решение за вас е определянето на необходима мощност и изборът на машина. Това става с изчисление на топлинните загуби на обекта.

В следващата таблица виждате цени на термопомпите в зависимост от отдадената мощност.

Отдадена мощност Цена, без ДДС
3.5 kW 2,700 лв
5 kW 3,700 лв
7 kW 4,800 лв
10 kW 6,500 лв
12 kW 7,000 лв
14 kW 7,500 лв
20 kW 9,200 лв