Поръчай

Използвайте формуляра по-долу, за да поръчате изчисляване на топлинните загуби. Цената на проекта е 150 лв. Това е първата стъпка към определяне на подходящата термопомпа за вашия обект.

В полето на съобщението дайте име на всяка стая/помещение от обекта за климатизация и прибавете размери, както и размери на прилежащите прозорци. Напишете каква е етажната височина и опишете използваните изолационни материали. Ако липсва информация за поставената изолация, изчисленията ще бъдат направени според нормативите на Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Ако обектът е на повече от един етаж, не забравяйте да споменете и това. Удачно е да групирате помещенията по етажи. Прибавете и собствените си идеи и представи за това, което искате да постигнем.

Точните размери са важни за правилните изчисления. Прикачете един или повече файлове с чертеж/и за по-голяма нагледност.

Проверете дали сте попълнили правилно всичко, включително и телефон и имейл за връзка с вас. Понякога сме затрупани от работа и не успяваме да реагираме своевременно. Извиняваме се за това. Ако не се обадим до седмица, потърсете ни.