Термопомпа с машина на Daikin

За изработката на тези термопомпи се използват машини на Daikin. Това е допълнителна гаранция за тяхната ефективност и качество. Отправната точка за разработването на индивидуално решение за вас е определянето на необходима мощност и изборът на машина. Това става с изчисление на топлинните загуби на обекта.

В следващата таблица виждате цени на термопомпите в зависимост от отдадената мощност.

Отдадена мощност Цена, без ДДС
3.5 kW 2,700 лв
5 kW 3,700 лв
7 kW 4,800 лв
10 kW 6,500 лв
12 kW 7,000 лв
14 kW 7,500 лв
20 kW 9,200 лв