Термопомпи с машини на Mitsubishi

За изработката на тези термопомпи се използват машини на Mitsubishi. Това дава допълнителна увереност в тяхното качество и ефективност. Разработването на индивидуално решение за вас започва с изчисление на топлинните загуби на вашето жилище или офис. Резултатите служат за правилното определяне на необходима мощност и избор на оптимална машина.

В таблицата са цените на термопомпи според отдадената мощност.

Отдадена мощност Цена, без ДДС
3.5 kW 2,700 лв
5 kW 3,700 лв
7 kW 4,800 лв
10 kW 6,500 лв
12 kW 7,000 лв
14 kW 7,500 лв
20 kW 9,200 лв